سه شنبه 2 خرداد 1396   09:37:20
وزارت راه و شهرسازي
معاونت معماري و شهرسازي


بازديدها
تعداد بازديد از سايت: 78410888
تعداد بازديد اين صفحه: 180018
در امروز: 7971
اين صفحه امروز: 46


اخبار
بررسي انحراف ۶۹ درصدي طرح تفصيلي با ساخت و سازهاي منطقه يك شهر تهران/ مخفي‌كاري شهرداري تهران درباره اطلاعات ساخت و ساز و پروانه‌هاي صادر شده
اعلام مصوبه شورايعالي: طرح جامع شهر بادرود
اعلام مصوبه شورايعالي: طرح جامع شهر خالدآباد
اعلام مصوبه شورايعالي: طرح جامع شهر سگزآباد
اعلام مصوبه شوراي عالي شهرسازي ومعماري ايران پيرامون الحاق روستاي جمكران به شهر قم
اعلام مصوبه شوراي عالي شهرسازي ومعماري ايران پيرامون اصلاح بند يك صورتجلسه مورخ 21/10/94 شوراي عالي ( هفت سنگان قزوين )
اعلام مصوبه شوراي عالي شهرسازي ومعماري ايران طرح جامع ويژه شهربشرويه
 • 1396/2/16 شنبه اعلام مصوبه شوراي عالي شهرسازي ومعماري ايران طرح جامع ويژه شهربشرويه
  شورايعالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 28/1/1396 خود، پيرو مصوبه مورخ 5/12/1387 در خصوص لزوم تهيه طرح ويژه براي شهر بشرويه با رويكرد صيانت مشترك از آثار تاريخي، طبيعي، فرهنگي و حقوق ساكنين شهر پس از بررسي طرح تفصيلي ويژه توسعه شهر تاريخي بشرويه، ضمن تاكيد بر لزوم تلفيق و تدقيق نتيجه مطالعات در طرح يشنهادي مقرر نمود اصلاحات به شرح زير در طرح اعمال و نتيجه جهت ابلاغ به دبيرخانه شورايعالي ارائه گردد:
اعلام مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران طرح جامع ناحيه خرم آباد
اعلام مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون ساماندهي، حفاظت واحياء تپه‌ها وچشمه‌ها در منظر طبيعي شهر سنندج
 • 1396/2/16 شنبه اعلام مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون ساماندهي، حفاظت واحياء تپه‌ها وچشمه‌ها در منظر طبيعي شهر سنندج
  متعاقب تصميم خردمندانه استاندار محترم كردستان و پيرو تكليف مصوبه مورخ 09/03/94 شورايعالي در خصوص شهرهاي كردستان و شهر سنندج، نظر به استماع گزارش اداره كل راه و شهرسازي كردستان پيرامون ضرورت توجه ويژه به منظر طبيعي شهر سنندج و اهميت عناصر طبيعي (تپه‌ها و چشمه‌هاي شهري) در شكل‌دهي ساختار و استخوان‌بندي كالبدي فضايي شهر سنندج، شورايعالي شهرسازي و معماري ايران به جهت ارتقاي كيفيت محيط شهري از جنبه تجديد ساختار شهر و احياي عرصه‌هاي عمومي و فضاهاي باز و سبز شهري و توسعه گردشگري در شهر سنندج، در جلسه مورخ 02/12/95 مقرر مي‌دارد:
بيانيه دبيرخانه شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران/ پاسخ شوراي عالي به انتساب مطالب خلاف واقع در نخستين مناظره تلويزيوني دوازدهمين دوره رياست‌جمهوري
طرح مطالعاتي رقابت پذيري شهري
 • 1396/2/4 دوشنبه طرح مطالعاتي رقابت پذيري شهري
  در جريان روند شتابزده شهري سازي و شهري شدن سكونتگاه‌ها و به منظور ارتقاء كيفيت زندگي و در راستاي توسعه اقتصادي و اجتماعي شهرها مبتني بر عنصرايجاد تفاوت زمينه‌اي در شهرها و با توجه به موارد ضروري همچون تغيير رويكرد در نظام مديريت شهري، مقوله رقابت پذيري شهري ...
اعلام مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح مطالعاتي ارزيابي سياستگزاري‌ها واقدامات انجام شده در بافت‌هاي شهري (بررسي و ارزيابي تاثير مشوق‌هاي مالي در بافت‌هاي فرسوده و ناكارآمد شهري)
اعلام مصوبه شوراي عالي شهرسازي ومعماري ايران پيرامون ابلاغ ضوابط و مقررات يكپارچه طرح تفصيلي شهر تهران بر اساس اصلاحات مندرج در مصوبات شورايعالي شهرسازي و معماري ايران
اعلام مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح جامع ناحيه شرق استان كردستان ( ناحيه بيجار)
اعلام مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون لزوم تشكيل دوكميته تخصصي جديد
اعلام مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون بازنگري طرح كالبدي ملي
 • 1396/1/14 دوشنبه اعلام مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون بازنگري طرح كالبدي ملي
  شورايعالي شهرسازي و معماري ايران پيرو جلسه مورخ 21/10/1394 در جلسه مورخ 11/11/1395 پس از استماع گزارش مرحله سوم (نتايج و پيشنهادات) در خصوص بازنگري طرح كالبدي ملي كشور مقرر نمود: 1- بازنگري طرح كالبدي ملي كشور در چهارچوب طرح جامع سرزمين و با رعايت اسناد و راهبردهاي فرادست ملي از جمله مفاد سند چشم انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 ، سياست‌هاي كلي آمايش سرزمين ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري (1390) ...
: اعلام مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون حادثه ساختمان پلاسكو
اصلاحيه مصوبه مورخ 24/8/95 طرح جامع شهر تبريز در جلسه مورخ 18/11/95 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران
اعلام مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران طرح جامع شهردامغان
 • 1395/12/16 دوشنبه اعلام مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران طرح جامع شهردامغان
  شورايعالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 18/11/1395 پيرو مصوبه مورخ 25/7/94 شوراي برنامه¬ريزي و توسعه استان سمنان و صورتجلسات كميته فني شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسات مورخ 13/6/95 و 6/7/95 و 27/10/95 و 13/11/95 طرح جامع شهر دامغان را مورد بررسي قرار داد و به شرح زير اتخاذ تصميم نمود:
اعلام مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون سند رويكرد ريل پايه
 • 1395/12/3 سه شنبه اعلام مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون سند رويكرد ريل پايه
  شورايعالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 11/11/1395 در راستاي وظيفه ذاتي و قانوني مبني بر سياستگذاري كلان در شهرسازي كشور و در ادامه مصوبه سال 1382 خويش؛ ضمن استماع گزارش ارائه شده از معاونت حمل و نقل پيرامون رويكرد ريل پايه و تصويب راهبرد كلّي ضرورت هماهنگي ميان سياست‌ها، برنامه‌ها، اقدامات حوزه حمل و نقل و سياست‌ها و برنامه‌هاي نحوه استفاده از اراضي در كليه سطوح و مقياس‌ها (Integration between transport and land use planning) با تاكيد بر ....
اعلام مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون سند پهنه بندي حريم 

 

 

 
 
سايت رهبري سايت رياست جمهوري
معاونت امور مجلس رياست جمهوري دولت
سفر رياست جمهوري اسلامي ايران
پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات سامانه ملي رسيدگي به شكايت و اعلامات
صفحه اصلي | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (MrtGuest)


Powered By Sigma ITID.