جمعه 2 تير 1396   18:17:04
وزارت راه و شهرسازي
معاونت معماري و شهرسازي


معرفي مديران كل حوزه معاونتدكتر مرتضي مقدم
مدير كل دبيرخانه شورايعالي شهرسازي و معماري ايران 

مدرك تحصيلي: دكتراي شهرسازي 


دكتر زهره داود پور
مدير كل دفتر كالبدي

متولد سال و شهر: 
مدرك تحصيلي: دكتري شهرسازي از دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات

سوابق علمي:

تدريس در دوره‌هاي:

دكتراي شهرسازي
كارشناسي ارشد معماري

 كارشناسي ارشد شهرسازي
 دوره‌هاي كوتاه مدت آموزشي كاربردي
 

 
سوابق پژ‍وهشي:

طرح هاي مطالعاتي

-      سرپرست مطالعات تعادل بخشي شهر تهران 1378 تا 1380

-      بررسي ويژگيهاي سكونتگاه هاي خودرو پيرامون كلانشهرها ( انفرادي)

-      ارزيابي طرحهاي بهبود ترافيك شهر تهران( انفرادي)

-      ويژگي هاي شهرهاي جديد در ايران ( نظارت )

-      شهرهاي الكترونيكي ( نظارت)

-      تبيين شاخص هاي خانه سالم ( انفرادي)

-      بررسي قوانين مرتبط با شهر سالم ( انفرادي)

-      نگاهي دوباره به تهران ( انفرادي)

-طرح مطالعاتي تدقيق مفاهيم وتعريف سرانه هاي شهري (مشترك)

سوابق عضويت در شوراها و كميته هاي تخصصي

-      كميته ترافيك شورايعالي الگوي مصرف

-      كميته فني بررسي انتقال صنايع از تهران

-      كميته فني شورايعالي شهرسازي و معماري

-      كميته بازيافت مواد شورايعالي الگوي مصرف

-      كميته تخصصي هدايت و راهبري طرح هاي مجموعه كلانشهرها

-      عضو نظام مهندسي ايران

-      عضو جامعه مهندسان شهرساز

-      شوراي كارشناسان كشوري شهر سالم _ روستاي سالم

-عضو كميته برگزاري روز زمين پاك

-عضو كميته انتخاب شهرساز سال

-عضو كميته تخصصي و راهبردي نهاد برنامه ريزي شهر تهران

-عضو انجمن مفاخر معماري ايران

عضو هيات علمي و داوري :

-مدير مسيول مجله علمي-پژوهشي هستي فضا

-      .عضو هيات تحريريه مجله آبادي

-      سمينار بين المللي شهرهاي جديد ، تهران ، 1384

-      سمينار ملي برنامه ريزي شهري و منطقه اي ، مشهد ، 1385

-مجله علمي پژوهشي هويت

-مجله جستارهاي شهرسازي

- مجله: آرمانشهر (علمي- پژوهشي)

 وساير سمينار ها و مجلات

مقالات و كتب:

نويسنده بيش از 40 عنوان مقاله

نويسنده كتابهاي:

كلانشهر تهران و سكونتگاه هاي خودرو

تعادل بخشي شهر تهران

شهر مطلوب سالمندان

روش تحقيق در علوم محيطي


مهندس مسعود حمزه اي
مدير كل دفتر نظارت بر طرح‌هاي توسعه و عمران

متولد سال و شهر: 1342 - طبس
مدرك تحصيلي: ليسانس عمران از دانشگاه گيلان

سوابق اجرايي:
 • مدير برنامه ريزي ستاد كل مناطق زلزله زده شمال كشور
 • مدير فني اجرايي بنياد مسكن انقلاب اسلامي گيلان
 • مدير كارخانه كستينگ گيلان
 • مدير اجرايي ساختمانها و تاسيسات عمومي و دولتي گيلان
 • معاون دفتر تدوين و ترويج مقررات ملي ساختمان
 • معاون امور طرحهاي دبيرخانه شورايعالي شهرسازي و معماري ايران
 • مدير كل دفتر نظارت و امور مديريت شهري
 • مدير كل دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران
مهندس فرزانه صادق مالواجرد
مدير كل دفتر معماري، طراحي شهري و بافت‌هاي واجد ارزش

متولد سال و شهر: 1355 - همدان
مدرك تحصيلي: فوق ليسانس معماري از دانشگاه تهران

سوابق اجرايي:
 • كارشناس دفتر معماري و طراحي شهري وزارت راه و شهرسازي (80 الي 85)
 • معاون دفتر معماري و طراحي شهري  وزارت راه و شهرسازي (85 الي 87)
 • معاون شهرسازي و معماري سازمان مسكن و شهرسازي استان همدان (87 الي 88)
 • معاون دفتر نظارت بر طرحهاي توسعه و عمراه وزارت راه و شهرسازي (88 الي 92)

صفحه اصلي | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (MrtGuest)


Powered By Sigma ITID.