جمعه 2 تير 1396   18:17:53
وزارت راه و شهرسازي
معاونت معماري و شهرسازي


معرفي معاون معماري و شهرسازي


دكتر پيروز حناچي
معاون معماري و شهرسازي وزير و دبير شوراي عالي معماري و شهرسازي ايران

دكتري معماري از دانشگاه تهران

متولد سال و شهر: 1342 - تهران

سوابق اجرايي :

رئيس موسسه پژوهشي فرهنگ و هنر

- مدير گروه مرمت ابنيه و بافت در دانشگاه تهران- دانشكده معماري

- معاون معماري و شهرسازي و دبير شورايعالي از سال 84-80

- رئيس مركز مطالعاتي و تحقيقاتي وزارت مسكن و شهرسازي

- معاون نظام مهندسي و اجراي ساختمان

- رئيس مركز آموزش عالي ميراث فرهنگي و عضو شورايعالي ميراث


سوابق علمي:

دانشيار پايه 24 دانشكده معماري پرديس هنرهاي زيبا

- انتشار تعداد زيادي مقاله پژوهشي در مجلات علمي و پژوهشي

- ترجمه تعداد زيادي كتب تخصصي منتشره توسط دانشگاه

- تأليف چند كتب تخصصي توسط دانشگاه تهران


 صفحه اصلي | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (MrtGuest)


Powered By Sigma ITID.