جمعه 2 تير 1396   18:18:33
وزارت راه و شهرسازي
معاونت معماري و شهرسازي


ضوابط و مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران
اطلاعات
ID
شناسه مصوبات
عنوان مصوبه
تاريخ مصوبه

شناسه مصوباتعنوان مصوبهتاريخ مصوبه
9507261
مجتمع مسكوني هرمزان در شهرك غرب تهران
1395/07/26
9507192
طرح ويژه اراضي عباس آباد تهران
1395/07/19
9507191
تمديد تثبيت كاربري هاي خدماتي شهر تهران
1395/07/19
9506293
طرح جامع شهرشهرضا
1395/06/29
9506292
پروژه ايران زمين
1395/06/29
9506291
پروژه سهيل و مجموعه فرهنگي نياوران
1395/06/29
9506083
لزوم تهيه طرح ويژه براي شهرهاي شوش و سلطانيه
1395/06/08
9506082
اراضي عباس آباد
1395/06/08
9506081
ماده 42 آيين نامه نحوه بررسي و تصويب طرح‌هاي توسعه و عمران . . .
1395/06/08
9505251
مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر قوچان
1395/05/25
9505111
بررسي اوليه طرح جامع شهر تبريز
1395/05/11
9504283
مغايرت‌هاي اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر قم
1395/04/28
9504282
محور حرم حضرت معصومه (س) تا جمكران
1395/04/28
9504281
پروژه گردشگري در 20 كيلومتري شهر قم
1395/04/28
9504144
ضوابط و مقررات حريم دماوند
1395/04/14
9504143
طرح جامع شهر جديد تيس
1395/04/14
9504142
مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر بجنورد
1395/04/14
9504141
حادثه شهران و بررسي ابعاد آن
1395/04/14
9503314
ساماندهي ساخت و سازهاي محور زيارت
1395/03/31
9503313
مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر گنبد كاووس پيرامون الحاق اراضي 2/2 هكتاري به محدوده شهر
1395/03/31
9503312
تشكيل كميته تخصصي شماره چهار: مقررات، لوايح و سياستگزاري
1395/03/31
9503311
ضوابط و مقررات حريم دماوند
1395/03/31
9503175
ضوابط تراكم مسكوني در شهر خرم آباد
1395/03/17
9503174
طرح جامع شهر درجزين
1395/03/17
9503173
مشهد 2017
1395/03/17
9503172
موضوع تاب آوري شهري
1395/03/17
9503171
ابلاغ اسناد حريم پايتخت
1395/03/17
9503036
تعاوني هاي شمال و شمال شرق تهران
1395/03/03
9503035
احداث شهرك صنعتي دارويي بركت
1395/03/03
9503034
توسعه شهرك صنعتي ماموت
1395/03/03
9503033
طرح يكپارچه اراضي نظامي جنوب شهر اصفهان
1395/03/03
9503032
پيرامون ساخت و سازهاي واقع در حريم شهر گلسار
1395/03/03
9503031
تخلفات صورت گرفته در شهر مشهد
1395/03/03
9502202
الحاق شهرك مسكوني ابريشم به محدوده شهر چهارباغ
1395/02/20
9502201
مجموعه ارتباطات بين المللي تهران - فاز دو برج ميلاد
1395/02/20
9502061
اعضاي حقيقي جايگزين كميته تخصصي معماري، طراحي شهري و بافت‌هاي واجد ارزش
1395/02/06
9501231
اصلاح اعلام مصوبه مورخ 23/1/95 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در مشهد
1395/01/23
9412173
طرح جامع شهر بروجرد
1394/12/17
9412172
طرح جامع شهرخميني شهر
1394/12/17
9412171
مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع اهواز- كوي رمضان
1394/12/17
9412033
طرح جامع شهر نجف آباد
1394/12/03
9412032
گرم شدن هواي زمين و تاثير آن برپهنه‌هاي سكونتگاهي ايران
1394/12/03
9412031
گزارش مرحله اول مطالعه بازنگري طرح مجموعه شهري تهران و ضرورت تهيه طرح ساماندهي تهران
1394/12/03
9411191
ضرورت بازنگري آئين نامه طراحي راه هاي شهري
1394/11/19
9410212
اراضي هفت سنگان قزوين
1394/10/21
9410211
شهرك هاي مصوب شورا
1394/10/21
9410074
مغايرت‌هاي اساسي طرح جامع شهر جهرم
1394/10/07
9410073
طرح جامع شهر آسارا
1394/10/07
9410072
لزوم تهيه طرح ويژه براي چاف و چمخاله
1394/10/07
9410071
طرح جامع ناحيه شمال همدان
1394/10/07
12345678910...>>>


صفحه اصلي | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (MrtGuest)


Powered By Sigma ITID.