جمعه 2 تير 1396   18:20:05
وزارت راه و شهرسازي
معاونت معماري و شهرسازي


معرفي معاونان مديران كل حوزه معاونت
مهندس سيدابراهيم بني مهد گلسفيد
معاون مدير كل دفتر نظارت بر طرح‌هاي توسعه و عمران 

متولد سال و شهر: 1349 - رامسر
مدرك تحصيلي: فوق ليسانس معماري از دانشگاه تهران

سوابق اجرايي:
 • كارشناس دفتر تدوين و ترويج مقررات ملي ساختمان 
 • كارشناس مسئول دفتر تدوين و ترويج مقررات ملي ساختمان
 • معاون مدير كل دفتر تدوين و ترويج مقررات ملي ساختمان
 • مسئول دبيرخانه كارگروه آموزش، پژوهش و ترويج شوراي توسعه نظام مهندسي (در زمان تصدي مسئوليت معاونت مدير كل امور
 • مسئول دبيرخانه وب سايت معاونت امور مسكن و  ساختمان(در زمان تصدي مسئوليت معاونت مدير كل امور مقررات ملي ساختمان
 • معاون مدير كل دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري
 • معاون مدير كل دفتر طرح هاي كالبدي و  دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران
 • رئيس شوراي فني دفتر طرح هاي كالبدي و دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري
 • دبير كميته فني( شماره2) شوراي عالي شهرسازي و معماري  

فعاليت‌هاي بخش خصوصي:

 • طراح و مديره پروژه ساختمانهاي مسكوني، اداري، تجاري، درماني و . . . در شركتهاي مهندسين مشاور

 • طراح و ناظر و مدير پروژه ساختمانهاي مسكوني، اداري، تجاري، درماني و ... در اقصي نقاط كشور بصورت شخص حقيقي

 • داراي پروانه كارشناسي رسمي دادگستري استان تهران

 • داراي پروانه اشتغال بكار مهندسي پايه يك معماري در بخش طراحي، نظارت و اجرا  از وزارت راه و شهرسازي در نظام مهندسي ساختمان استان تهران

سوابق آموزشي، پژوهشي و تحقيقاتي:

 • برنامه‌ريزي و راهبري تعيين صلاحيت حرفه‌اي مهندسان، كاردانها و معماران تجربي

 • برنامه‌ريزي و راهبري سمينارها و دوره هاي آموزشي مهندسان، كاردانها و معماران تجربي

 • نماينده دفتر در كميته مباحث مقررات ملي ساختمان

 • انجام پروژه‌هاي مطالعاتي و تحقيقاتي

 • ارائه مقاله در وب‌سايت معاونت امور مسكن و ساختمان و وب‌سايت معاونت شهرسازي و معماري

مهندس صفر تقي زاده
معاون مدير كل دفتر طرحهاي كالبدي

متولد سال و شهر:  1339 - خوي
مدرك تحصيلي:  فوق ليسانس شهرسازي از دانشگاه آزاد اسلامي تهران مركز

سوابق اجرايي:
 •  
 •  


مهندس عليرضا افشار
معاون مدير كل دفتر طرحهاي كالبدي 

متولد سال و شهر: 1350 - تهران
مدرك تحصيلي: فوق ليسانس معماري از دانشگاه تهران

سوابق اجرايي:
 • كارشناس معاونت امور فني سازمان مديريت و برنامه ريزي استان تهران
 • رييس گروه امور فني و تدوين معيارهاي سازمان مديريت و  برنامه ريزي استان تهران
 • رييس گروه امور مشاوران و پيمانكاران سازمان مديريت و  برنامه ريزي استان تهران
 • مدير گروه  نظارت و ارزيابي طرح‌هاي عمراني دفتر فني استانداري تهران
 • معاون طرح‌هاي  پژوهشي و كوچك مقياس دفتر طرح‌هاي كالبدي وزارت مسكن و شهرسازي
 • معاون امور  اجرايي دفتر طرح‌هاي كالبدي و دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري وزارت  راه و شهرسازي مهندس منيژه كاسب
معاون مدير كل دفتر طرحهاي كالبدي

متولد سال و شهر: 
مدرك تحصيلي:  فوق ليسانس معماري 

سوابق اجرايي:
 •  

مهندس مهرنوش محمودزاده خليلي
معاون مدير كل دفتر معماري، طراحي شهري و بافت‌هاي واجد ارزش

متولد سال و شهر: 
مدرك تحصيلي:

سوابق اجرايي:
 •  
 •  

مهندس علي ابراهيمي
معاون مدير كل دفتر معماري، طراحي شهري و بافت‌هاي واجد ارزش

متولد سال و شهر: 
مدرك تحصيلي: فوق ليسانس معماري از دانشگاه تهران

فعاليت در وزارت راه و شهرسازي(1383 تا كنون)

- 1394 تا كنون، معاون مدير كل دفتر معماري، طراحي شهري و بافتهاي واجد ارزش، حوزه معاونت شهرسازي و معماري، وزارت راه و شهرسازي

-1393، رئيس گروه معماري، دفتر معماري، طراحي شهري و بافتهاي واجد ارزش، حوزه معاونت شهرسازي و معماري، وزارت راه و شهرسازي

- 1390، كارشناس مسئول طراحي شهري، دفتر معماري و طراحي شهري، حوزه معاونت شهرسازي و معماري، وزارت راه و شهرسازي

- 1389، كارشناس مسئول بافتهاي ارزشمند، دفتر معماري و طراحي شهري، حوزه معاونت شهرسازي و معماري، مسكن راه و شهرسازي

-1383، كارشناس معماري ، دفتر معماري و طراحي شهري، حوزه معاونت شهرسازي و معماري، وزارت مسكن و شهرسازي

فعاليت در وزارت راه و شهرسازي(1383 تا كنون)

-1395، پروژه طراحي فضاي شهري در شهر نراق، قم، چابهار و...

-1395، طرح شهرسازي پادگان اروميه، پادگان06تهران، پادگان 07 خرم آباد

-1395، طراحي شهري رودخانه خرم آباد

-1395، طرح ويژه اراضي عباس آباد تهران

-1394، تطبيق طرح جامع و تفصيلي شهر تهران

-1394، طرح پژوهشي با عنوان «تهيه و تدوين دستورالعمل تشخيص بناهاي شاخص و گردش كار تصويب آنها»

- 1394،طرح پژوهشي با عنوان « بررسي، نقد، ارزيابي و آسيب‌شناسي نحوه تفكيك اراضي شهري در شيوه‌توده‌گذاري (ضابطه شصت- چهل) و ارائه پيشنهاد بهينه براي اين منظور در سه شهر نمونه(كوچك، مياني و بزرگ)»

-1393، مسابقات معماري نمونه موردي مسابقه فاز 2 برج ميلاد

-1393، دستورالعمل اجرايي دبيرخانه دائمي مسابقات شهر سازي و معماري(مصوبه جلسه 31/1/94 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران)

-1393، تدوين گزارش بازديد نظارتي ميداني با عنوان « وضعيت معماري، سيما و منظر در استان مازندران »

-1392، تدوين گزارش با عنوان « نقش شوراي معماري و شهرسازي بم در فرآيند بازسازي بم - بازبيني يك تجربه به مناسبت دهمين سالگرد زلزله بم»

- 1392، موضوع رقابت پذيري شهري

- 1392، تدوين معيارها و محورهاي مسابقه عكس و كارتون با عنوان «نقد بناها و فضاهاي شهري»

-1390، پروژه طراحي فضاي شهري خيابان امام خميني(ره)ومناسب سازي جهت عبور و مرور معلولين جسمي حركتي شهر اردبيل، مديريت شهرسازي و معماري، اداره كل راه و شهرسازي استان اردبيل.

-1390، پروژه طراحي فضاي شهري حاشيه رودخانه بابلرود ومناسب سازي جهت عبور و مرور معلولين جسمي حركتي، مديريت شهرسازي و معماري، اداره كل راه و شهرسازي استان مازندران.

-1390، پروژه طراحي فضاي شهري ميدان ولايت فقيه اروميه، مديريت شهرسازي و معماري، اداره كل راه و شهرسازي استان آذربايجان غربي.

-1389، ، عضوكارگروه مديريت و برنامه ريزي شهري و روستايي، اجلاس وزراي مسكن و شهرسازي كشورهاي منطقه آسيا-اقيانوسيه، دفتر طرحهاي كالبدي وزارت مسكن و شهرسازي.

-1388، پروژه طراحي شهري محور شمالي جنوبي فيض آباد كرمانشاه.

-1386، طرح پژوهشي با عنوان « مطالعه و تدوين ضوابط و معيارهاي طراحي باغ و پارك براساس الگوي باغ ايران».

-1385، طرح پژوهشي با عنوان « بررسي ميزان و تاثير شهرسازي معاصر غرب بر ساخت و ساز بافت شهرهاي سنتي ايران».

-1385،طرح پژوهشي با عنوان « مطالعه در ضوابط معماري و ساختماني مورد عمل در كشورهاي پيشرفته و انطباق آن با ايران و تدوين مقررات معماري ايران»(مبحث چهارم مقررات ملي).

- 1383، كارشناس دبيرخانه شوراي معماري وشهرسازي بم.

- 1383، كارشناس كميته بررسي ساختمانهاي دولتي و عمومي بم.

 عضويت در سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران

- 1385،تاكنون،  داراي پروانة اشتغال به كار پايه يك در رشتة معماري با صلاحيت طراحي، نظارت و اجرا از وزارت راه و شهرسازي.

-1383،تا كنون، عضو سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران


صفحه اصلي | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (MrtGuest)


Powered By Sigma ITID.