دوشنبه 4 بهمن 1395   01:50:21
وزارت راه و شهرسازي
معاونت معماري و شهرسازي


معرفي معاونان مديران كل حوزه معاونت
مهندس سيدابراهيم بني مهد گلسفيد
معاون مدير كل دفتر نظارت بر طرح‌هاي توسعه و عمران 

متولد سال و شهر: 1349 - رامسر
مدرك تحصيلي: فوق ليسانس معماري از دانشگاه تهران

سوابق اجرايي:
 • كارشناس دفتر تدوين و ترويج مقررات ملي ساختمان 
 • كارشناس مسئول دفتر تدوين و ترويج مقررات ملي ساختمان
 • معاون مدير كل دفتر تدوين و ترويج مقررات ملي ساختمان
 • مسئول دبيرخانه كارگروه آموزش، پژوهش و ترويج شوراي توسعه نظام مهندسي (در زمان تصدي مسئوليت معاونت مدير كل امور
 • مسئول دبيرخانه وب سايت معاونت امور مسكن و  ساختمان(در زمان تصدي مسئوليت معاونت مدير كل امور مقررات ملي ساختمان
 • معاون مدير كل دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري
 • معاون مدير كل دفتر طرح هاي كالبدي و  دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران
 • رئيس شوراي فني دفتر طرح هاي كالبدي و دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري
 • دبير كميته فني( شماره2) شوراي عالي شهرسازي و معماري  

فعاليت‌هاي بخش خصوصي:

 • طراح و مديره پروژه ساختمانهاي مسكوني، اداري، تجاري، درماني و . . . در شركتهاي مهندسين مشاور

 • طراح و ناظر و مدير پروژه ساختمانهاي مسكوني، اداري، تجاري، درماني و ... در اقصي نقاط كشور بصورت شخص حقيقي

 • داراي پروانه كارشناسي رسمي دادگستري استان تهران

 • داراي پروانه اشتغال بكار مهندسي پايه يك معماري در بخش طراحي، نظارت و اجرا  از وزارت راه و شهرسازي در نظام مهندسي ساختمان استان تهران

سوابق آموزشي، پژوهشي و تحقيقاتي:

 • برنامه‌ريزي و راهبري تعيين صلاحيت حرفه‌اي مهندسان، كاردانها و معماران تجربي

 • برنامه‌ريزي و راهبري سمينارها و دوره هاي آموزشي مهندسان، كاردانها و معماران تجربي

 • نماينده دفتر در كميته مباحث مقررات ملي ساختمان

 • انجام پروژه‌هاي مطالعاتي و تحقيقاتي

 • ارائه مقاله در وب‌سايت معاونت امور مسكن و ساختمان و وب‌سايت معاونت شهرسازي و معماري

مهندس صفر تقي زاده
معاون مدير كل دفتر طرحهاي كالبدي

متولد سال و شهر:  1339 - خوي
مدرك تحصيلي:  فوق ليسانس شهرسازي از دانشگاه آزاد اسلامي تهران مركز

سوابق اجرايي:
 •  
 •  


مهندس عليرضا افشار
معاون مدير كل دفتر طرحهاي كالبدي 

متولد سال و شهر: 1350 - تهران
مدرك تحصيلي: فوق ليسانس معماري از دانشگاه تهران

سوابق اجرايي:
 • كارشناس معاونت امور فني سازمان مديريت و برنامه ريزي استان تهران
 • رييس گروه امور فني و تدوين معيارهاي سازمان مديريت و  برنامه ريزي استان تهران
 • رييس گروه امور مشاوران و پيمانكاران سازمان مديريت و  برنامه ريزي استان تهران
 • مدير گروه  نظارت و ارزيابي طرح‌هاي عمراني دفتر فني استانداري تهران
 • معاون طرح‌هاي  پژوهشي و كوچك مقياس دفتر طرح‌هاي كالبدي وزارت مسكن و شهرسازي
 • معاون امور  اجرايي دفتر طرح‌هاي كالبدي و دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري وزارت  راه و شهرسازي مهندس منيژه كاسب
معاون مدير كل دفتر طرحهاي كالبدي

متولد سال و شهر: 
مدرك تحصيلي:  فوق ليسانس معماري 

سوابق اجرايي:
 •  

مهندس مهرنوش محمودزاده خليلي
معاون مدير كل دفتر معماري، طراحي شهري و بافت‌هاي واجد ارزش

متولد سال و شهر: 
مدرك تحصيلي:

سوابق اجرايي:
 •  
 •  


صفحه اصلي | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (MrtGuest)


Powered By Sigma ITID.